Ընթացիկ ծրագրեր 2017-09-01T00:11:22+00:00
2018-02-15T14:50:43+00:00

Վերադարձ ակունքներին

2005 թվականից սկսած Ֆրանս-Հայկական Զարգացման Հիմնադրամը ՆԻՖԳ-ի (Ներգաղթի և ինտեգրման ֆրանսիական գրասենյակ) և ՍՕՀՄ-ի (Սոցիալական օգնության հայկական միություն) հետ համատեղ իրականացնում է «Վերադարձ ակունքներին» ծրագիրը նպատակ ունենալով աջակցել անկանոն վիճակում գտնվող և կամավոր Հայաստան վերադառնալ [...]

2017-07-31T14:58:18+00:00

Դասընթացների կենտրոն

Տևողությունը`1 տարի Վայրը` Երևան, ՀՀ Թիրախային խմբեր`ուսանողներ, համալսարանի շրջանավարտներ, ասպիրանտներ, սկսնակ գործարարներ Հատուկ նպատակ` աջակցել թիրախային խմբերի խորացված գիտելիքների և հմտությունների ձեռքբերմանը` կազմակերպելով վերապատրաստման դասընթացներ կառավարման, մարքեթինգի և ռազմավարության պլանավորման վերաբերյալ: Ծրագրի նկարագրությունը` Դասընթացների կենտրոնը մեկնարկել [...]

2018-05-08T12:01:15+00:00

Ֆրանկոֆոնիայի ամիսը Հայաստանում

Ընդհանուր նպատակ՝ նպաստել ֆրանսերեն լեզվի տարածմանը Հայաստանում: Հատուկ նպատակ՝ կազմակերպել ֆրանկոֆոն միջոցառումներ Ֆրանկոֆոնիային նվիրված ամսվա ընթացքում: Թիրախային խումբ՝ Երևան քաղաքի դպրոցականները, ֆրանկոֆոն ուսանողները: Միջոցառումների ցանկը. «Ֆրանսիական աքաղաղ» ֆրանսերեն լեզվի մրցույթ Երևան քաղաքի ֆրանսերեն դասավանդող հանրային [...]

2017-09-01T14:18:02+00:00

Ներառում արվեստի միջոցով

Իրականացնող կազմակերպություն` Ղազարոս Սարյանի անվան արվեստի դպրոց հասրակական ոչ առևտրային կազմակերպություն Տևողություն`6 ամիս Վայրը` Երևան, ՀՀ Նպատակ` խթանել արվեստի դպրոցում սովորող տարբեր խոցելի խմբերի ընտանիքների երեխաների ներառումը արվեստի դպրոցի կրթական և մշակութային գործընթացին` տալով նրանց [...]

2017-07-31T11:23:06+00:00

DEAF.AM

Ընդհանուր նպատակը` բարձացնել իրազեկության մակարդակը խուլ և թույլ լսողություն ունեցող անձանց շրջանում՝ կրթության և տեղեկատվության խթանման միջոցով։ Հատուկ նպատակ`գործարկել առաջին հայերեն ժեստերի լեզվի Deaf.am կայքը։ Միջոցառումներ` Նկարահանել և խմբագրել տեսանյութեր հայերեն ժեստերի լեզվի բառարանի համար, [...]