Ընթացիկ ծրագրեր 2017-09-01T00:11:22+00:00
2017-11-30T11:35:08+00:00

Շրջակա միջավայրի պահպանումը սկսվում է դպրոցից

Ընդհանուր նպատակ՝ Դպրոցականներին իրազեկ դարձնել շրջակա միջավայրի պահպանման մարտահրավերներին և թափոնների նվազեցման կարևորությանը: Թիրախային խումբ՝ Երևան քաղաքի հանրակրթական թվով 5 դպրոց` շուրջ 300 աշակերտ: Իրականացվող գործողություններ` Կազմակերպել բնապահպանական թեմայով դասընթաց Երևան քաղաքի հանրակրթական թվով 5 [...]

2017-07-31T14:53:58+00:00

Վերադարձ ակունքներին

2005 թվականից սկսած Ֆրանս-Հայկական Զարգացման Հիմնադրամը ՆԻՖԳ-ի (Ներգաղթի և ինտեգրման ֆրանսիական գրասենյակ) և ՍՕՀՄ-ի (Սոցիալական օգնության հայկական միություն) հետ համատեղ իրականացնում է «Վերադարձ ակունքներին» ծրագիրը նպատակ ունենալով աջակցել անկանոն վիճակում գտնվող և կամավոր Հայաստան վերադառնալ [...]

2017-09-27T14:23:29+00:00

Մաքուր Սևան

Ընդհանուր նպատակը՝ նպաստել Հայաստանի կայուն զարգացմանը էկոհամակարգի վրա արտանետումների թողած ազդեցության և շրջակա միջավայրի մասին մարդկանց իրազեկվածության մակարդակը բարձրացնելու միջոցով: Հատուկ նպատակը՝ մաքրել Սևանի հանրային լողափերը՝ ստեղծելով աշխատատեղեր Գեղարքունիքի մարզի բնակիչների համար: Տևողությունը՝ 2 ամիս [...]

2017-07-31T14:58:18+00:00

Դասընթացների կենտրոն

Տևողությունը`1 տարի Վայրը` Երևան, ՀՀ Թիրախային խմբեր`ուսանողներ, համալսարանի շրջանավարտներ, ասպիրանտներ, սկսնակ գործարարներ Հատուկ նպատակ` աջակցել թիրախային խմբերի խորացված գիտելիքների և հմտությունների ձեռքբերմանը` կազմակերպելով վերապատրաստման դասընթացներ կառավարման, մարքեթինգի և ռազմավարության պլանավորման վերաբերյալ: Ծրագրի նկարագրությունը` Դասընթացների կենտրոնը մեկնարկել [...]

2017-12-08T15:33:07+00:00

Ֆրանկոֆոնիայի ամիսը Հայաստանում

Ընդհանուր նպատակ՝ նպաստել ֆրանսերեն լեզվի տարածմանը Հայաստանում: Հատուկ նպատակ՝ կազմակերպել ֆրանկոֆոն միջոցառումներ Ֆրանկոֆոնիային նվիրված ամսվա ընթացքում: Թիրախային խումբ՝ Երևան քաղաքի դպրոցականները, ֆրանկոֆոն ուսանողները: Միջոցառումների ցանկը. «Ֆրանսիական աքաղաղ» ֆրանսերեն լեզվի մրցույթ Երևան քաղաքի ֆրանսերեն դասավանդող հանրային [...]

2017-09-01T14:18:02+00:00

Ներառում արվեստի միջոցով

Իրականացնող կազմակերպություն` Ղազարոս Սարյանի անվան արվեստի դպրոց հասրակական ոչ առևտրային կազմակերպություն Տևողություն`6 ամիս Վայրը` Երևան, ՀՀ Նպատակ` խթանել արվեստի դպրոցում սովորող տարբեր խոցելի խմբերի ընտանիքների երեխաների ներառումը արվեստի դպրոցի կրթական և մշակութային գործընթացին` տալով նրանց [...]

2017-07-31T11:23:06+00:00

DEAF.AM

Ընդհանուր նպատակը` բարձացնել իրազեկության մակարդակը խուլ և թույլ լսողություն ունեցող անձանց շրջանում՝ կրթության և տեղեկատվության խթանման միջոցով։ Հատուկ նպատակ`գործարկել առաջին հայերեն ժեստերի լեզվի Deaf.am կայքը։ Միջոցառումներ` Նկարահանել և խմբագրել տեսանյութեր հայերեն ժեստերի լեզվի բառարանի համար, [...]

2017-09-22T11:20:46+00:00

Հայաստանում վարքային խնդիրներ ունեցող երեխաներին տրամադրվող ծառայությունների բարելավում

Իրականացնող կազմակերպություն` Ֆրանս-Հայկական Զարգացման Հիմնադրամ Իրականացնող գործընկերներ`ՀՀ Կրթության և Գիտության նախարարություն, Վարքային խնդիրներով երեխաների հատուկ կրթական համալիր Տևողությունը` 12 ամիս Վայրը`Երևան, ՀՀ Ընդհանուր նպատակը` Խթանել վարքային և սոցիալական խնդիրներ ունեցող երեխաների իրավունքները` Հայաստանում զարգացնելով կրթական [...]

error: