Մեր ծրագրերը 2017-08-29T18:24:55+00:00
2017-11-30T11:35:08+00:00

Շրջակա միջավայրի պահպանումը սկսվում է դպրոցից

Ընդհանուր նպատակ՝ Դպրոցականներին իրազեկ դարձնել շրջակա միջավայրի պահպանման մարտահրավերներին և թափոնների նվազեցման կարևորությանը: Թիրախային խումբ՝ Երևան քաղաքի հանրակրթական թվով 5 դպրոց` շուրջ 300 աշակերտ: Իրականացվող գործողություններ` Կազմակերպել բնապահպանական թեմայով դասընթաց Երևան քաղաքի հանրակրթական թվով 5 [...]

2017-07-31T14:53:58+00:00

Վերադարձ ակունքներին

2005 թվականից սկսած Ֆրանս-Հայկական Զարգացման Հիմնադրամը ՆԻՖԳ-ի (Ներգաղթի և ինտեգրման ֆրանսիական գրասենյակ) և ՍՕՀՄ-ի (Սոցիալական օգնության հայկական միություն) հետ համատեղ իրականացնում է «Վերադարձ ակունքներին» ծրագիրը նպատակ ունենալով աջակցել անկանոն վիճակում գտնվող և կամավոր Հայաստան վերադառնալ [...]

2017-09-27T14:23:29+00:00

Մաքուր Սևան

Ընդհանուր նպատակը՝ նպաստել Հայաստանի կայուն զարգացմանը էկոհամակարգի վրա արտանետումների թողած ազդեցության և շրջակա միջավայրի մասին մարդկանց իրազեկվածության մակարդակը բարձրացնելու միջոցով: Հատուկ նպատակը՝ մաքրել Սևանի հանրային լողափերը՝ ստեղծելով աշխատատեղեր Գեղարքունիքի մարզի բնակիչների համար: Տևողությունը՝ 2 ամիս [...]

2017-07-31T14:58:18+00:00

Դասընթացների կենտրոն

Տևողությունը`1 տարի Վայրը` Երևան, ՀՀ Թիրախային խմբեր`ուսանողներ, համալսարանի շրջանավարտներ, ասպիրանտներ, սկսնակ գործարարներ Հատուկ նպատակ` աջակցել թիրախային խմբերի խորացված գիտելիքների և հմտությունների ձեռքբերմանը` կազմակերպելով վերապատրաստման դասընթացներ կառավարման, մարքեթինգի և ռազմավարության պլանավորման վերաբերյալ: Ծրագրի նկարագրությունը` Դասընթացների կենտրոնը մեկնարկել [...]

2017-12-08T15:33:07+00:00

Ֆրանկոֆոնիայի ամիսը Հայաստանում

Ընդհանուր նպատակ՝ նպաստել ֆրանսերեն լեզվի տարածմանը Հայաստանում: Հատուկ նպատակ՝ կազմակերպել ֆրանկոֆոն միջոցառումներ Ֆրանկոֆոնիային նվիրված ամսվա ընթացքում: Թիրախային խումբ՝ Երևան քաղաքի դպրոցականները, ֆրանկոֆոն ուսանողները: Միջոցառումների ցանկը. «Ֆրանսիական աքաղաղ» ֆրանսերեն լեզվի մրցույթ Երևան քաղաքի ֆրանսերեն դասավանդող հանրային [...]

2017-09-01T14:18:02+00:00

Ներառում արվեստի միջոցով

Իրականացնող կազմակերպություն` Ղազարոս Սարյանի անվան արվեստի դպրոց հասրակական ոչ առևտրային կազմակերպություն Տևողություն`6 ամիս Վայրը` Երևան, ՀՀ Նպատակ` խթանել արվեստի դպրոցում սովորող տարբեր խոցելի խմբերի ընտանիքների երեխաների ներառումը արվեստի դպրոցի կրթական և մշակութային գործընթացին` տալով նրանց [...]

2017-07-31T11:23:06+00:00

DEAF.AM

Ընդհանուր նպատակը` բարձացնել իրազեկության մակարդակը խուլ և թույլ լսողություն ունեցող անձանց շրջանում՝ կրթության և տեղեկատվության խթանման միջոցով։ Հատուկ նպատակ`գործարկել առաջին հայերեն ժեստերի լեզվի Deaf.am կայքը։ Միջոցառումներ` Նկարահանել և խմբագրել տեսանյութեր հայերեն ժեստերի լեզվի բառարանի համար, [...]

2017-09-22T11:20:46+00:00

Հայաստանում վարքային խնդիրներ ունեցող երեխաներին տրամադրվող ծառայությունների բարելավում

Իրականացնող կազմակերպություն` Ֆրանս-Հայկական Զարգացման Հիմնադրամ Իրականացնող գործընկերներ`ՀՀ Կրթության և Գիտության նախարարություն, Վարքային խնդիրներով երեխաների հատուկ կրթական համալիր Տևողությունը` 12 ամիս Վայրը`Երևան, ՀՀ Ընդհանուր նպատակը` Խթանել վարքային և սոցիալական խնդիրներ ունեցող երեխաների իրավունքները` Հայաստանում զարգացնելով կրթական [...]

2017-07-31T12:29:14+00:00

Միկրո-դրամաշնորհներ համայնքային զարգացման համար

Ընդհանուր նպատակ` աջակցել ՀՀ հեռավոր մարզերում գործող Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին։ Հատուկ նպատակ` նախաձեռնել միկրո-դրամաշնորհային ծրագրեր՝ կենտրոնանալով համայնքային առաջնահերթությունների վրա։ Միջոցառումներ` Միկրոդրամաշնորհային հանձնաժողովը Հայաստանում գործող Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կողմից ուղարկված 25 հայտադիմումից ընտրեց 5 զարգացման ծրագիր։ [...]

2017-07-31T12:13:11+00:00

Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության հզորացում

Ծրագիրը նպաստեց համայնքային զարգացմանը՝  համայնքային ՀԿ-ների ինստիտուցիոնալ և մեթոդաբանական կարողությունների հզորացման միջոցով և մասնակցային ժողովրդավարության հիման վրա աջակցեց տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համագործակցությանը։ Միջոցառումներ` Տեղական ՀԿ-ների ինստիտուցիոնալ և մեթոդաբանական կարողությունները հզորացել են ֆոնդահայթայթման, ռազմավարական պլանավորման, [...]

2017-07-31T15:09:42+00:00

Հայերեն ժեստերի լեզվի իրավական ճանաչում

Իրականացնող կազմակերպություն` Ֆրանս-հայկական զարգացման հիմնադրամ Ծրագրի Տևողությունը` 3 ամիս Ծրագրի իրականացման վայրը` Երևան, ՀՀ Ծրագրի նկարագրություն` Հայաստանը 19 երկրների կառավարությունների շրջանում ունի հաշմանդամության մասին համապարփակ օրենք։ Մենք նաև ունենք հաշմանդամության վերաբերյալ ազգային գործողության ծրագիր, որը [...]

2017-07-31T15:04:03+00:00

RACOB-Աջակցություն Հայաստան վերադարձին, համագործակցություն «Ներգաղթի և ինտեգրացիայի ֆրանսիական գրասենյակի (ՆԻՖԳ)» և «Ներգաղթի և փախստականների գերմանական ֆեդերալ գրասենյակի» միջև

«Ներգաղթի և ինտեգրացիայի ֆրանսիական գրասենյակի (ՆԻՖԳ)» և «Ներգաղթի և փախստականների գերմանական ֆեդերալ գրասենյակի (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge-BAMF)» միջև համագործակցության շրջանակներում, Վերադարձի Եվրոպական հիմնադրամի համաֆինանսավորմամբ ՍՕՀՄ-ը , համագործակցելուվ ՖՀԶՀ -ի հետ,  2012թ. նոյեմբերի 1-ից իրականացրել է RACOB փորձնական ծրագիրը, որն [...]

2017-07-31T11:55:35+00:00

Խուլ և թույլ լսողություն ունեցող անձանց համար ոչ-ֆորմալ կրթության խթանում

Ընդհանուր նպատակ`նպաստել Հայաստանում խուլ և թույլ լսողություն ունեցող անձանց սոցիալական ներգրավմանը և անձնական զարգացմանը։ Հատուկ նպատակ`ստեղծել նոր, ճկուն, ոչ-ֆորմալ մեթոդներ և վերապատրաստել մասնագետներ նոր ծրագրի իրականացման համար։ Միջոցառումներ` Ոչ ֆորմալ կրթության մեթոդների վերաբերյալ դասընթացներ: Շահառուները`16 [...]

2017-07-31T11:50:26+00:00

«Ձորակ» խնամքի կենտրոնում բնակվող հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց կենսապայմանների բարելավվում

Ընդհանուր նպատակ`բարելավել հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց կենսապայմանները։ Հատուկ նպատակ`«Ձորակ» խնամքի կենտրոնին ապահովել լվացքատնով և այլ անհրաժեշտ սարքավորումներով։ Միջոցառումներ` Ձեռք բերել մասնագիտացված լվացքի մեքենա Փոխել անձրևաջրերի խողովակները՝ շենքը անձրևից պաշտպանելու համար։ Շահառուները`«Ձորակ»  խնամքի կենտրոնում գտնվող [...]

2017-07-31T15:10:21+00:00

Իրավաբանական ճամբար Ստեփանավանում

Ընդհանուր նպատակ`մարդու իրավունքների և հատկապես հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում՝ հատուկ կարիքներով երիտասարդների շրջանում: Միջոցառումներ` Խաղաղության կորպուսի կամավոր և հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքի պաշտպանության մասնագետ՝ Դոնալդ Քռուտինգերի գլխավորությամբ, հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների, [...]

2017-09-22T11:26:32+00:00

Ժողովրդավարության ամառային դպրոց

Ընդհանուր նպատակ` նպաստել պատանիների և ավագ դպրոցի աշակերտների շրջանում քաղաքացիական ակտիվությանը։ Հատուկ նպատակ` բարձրացնել նրանց իրազեկվածության մակարդակը՝ հիմնարար իրավունքների, քաղաքական մասնակցության, ընտրական օրենսդրության և ժողովրդավարության հիմնական սկզբունքների վերաբերյալ։ Միջոցառումներ` ·       25 մասնակից  ներկա գտնվեց 8 [...]

2017-09-22T11:28:43+00:00

Իմ համայնքը իմ աչքերով

Ընդհանուր նպատակ` բարձացնել իրազեկվածության մակարդակը համայնքային կյանքի վերաբերյալ՝ Վարդենիկ գյուղի 3 դպրոցների աշակերտների, երիտասարդների և մանկավարժական անձնակազմի շրջանում։ Հատուկ նպատակ` թիրախ խմբին ներգրավել համայնքային կյանքին՝ որպես ակտիվ քաղաքացիներ։ Միջոցառումներ` ·       Վերապատրաստման և տեղեկատվական նիստերի իրականացում՝ [...]

2017-09-22T11:27:22+00:00

Ակտիվ հանգիստ

Ընդհանուր նպատակ` նպաստել հատուկ կարիքներով երեխաների համար ներառական միջավայրի ստեղծմանը։ Հատուկ նպատակ` զարգացնել հասանելի վերականգնողական ծառայությունները Միջոցառումներ` ·       Վերականգնողական և ներառական-բուժական ծառայություններ շաբաթական 4 անգամ  հատուկ կարիքներով և զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաների համար։ ·       Արթ [...]

2017-09-22T11:28:05+00:00

Առողջ մանկություն, Հզոր համայնք

Ընդհանուր նպատակը` խթանել սահմանային գոտու գյուղական համայնքներում բնակվող երեխաների առողջ ապրելակերպին։ Միջոցառումներ` ·       Արծվաբերդ համայնքի դպրոցի մարզադահլիճը վերազինել նոր և օգտակար սարքավորումներով՝ անհրաժեշտ երեխաների ամենօրյա վարժությունների և դասերի համար։ Շահառուները`Արծվաբերդ գյուղից և 4 սահմանային համայնքներից  [...]

2017-09-22T11:25:24+00:00

Վարքային և սոցիալական խնդիրներ ունեցող երեխաների և երիտասարդների իրավունքների պաշտպանություն

Ընդհանուր նպատակ` նպաստել հատուկ կրթական հաստատությւոնների ապակենտրոնացման գործընթացին։ Հատուկ նպատակ` ապահովել հանրապետական թիվ 1 հատուկ կրթական համալիրի վերափոխումը ռեսուրս և վերականգնողական կենտրոնի։ Միջոցառումներ` Հաստատության կարգավիճակի փոփոխության վերաբերյալ 3 օրենսդրական փոփոխություն է մշակվել Կրթության և գիտության [...]

error: