RACOB-Աջակցություն Հայաստան վերադարձին, համագործակցություն «Ներգաղթի և ինտեգրացիայի ֆրանսիական գրասենյակի (ՆԻՖԳ)» և «Ներգաղթի և փախստականների գերմանական ֆեդերալ գրասենյակի» միջև 2017-07-31T15:04:03+00:00

Project Description

«Ներգաղթի և ինտեգրացիայի ֆրանսիական գրասենյակի (ՆԻՖԳ)» և «Ներգաղթի և փախստականների գերմանական ֆեդերալ գրասենյակի (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge-BAMF)» միջև համագործակցության շրջանակներում, Վերադարձի Եվրոպական հիմնադրամի համաֆինանսավորմամբ ՍՕՀՄ-ը , համագործակցելուվ ՖՀԶՀ -ի հետ,  2012թ. նոյեմբերի 1-ից իրականացրել է RACOB փորձնական ծրագիրը, որն ուղղված էր Գերմանիայից Հայաստան ՀՀ քաղաքացիների կամավոր վերադարձի խթանմանը:

Ծրագիրը ներառում էր սոցիալական ուղեկցման, մասնագիտական վերապատրաստման և փոքր ձեռնարկություն ստեղծելու բաղադրիչներին։

Ծրագիրը ունեցել է 4 հաջողված բիզնես ծրագիր, 6 մասնագիտական վերապատրաստում՝ ընդհանուր առմամբ 23 վերադարձած միգրանտ։

Ծրագրի տևողությունը` 2 տարի

Ծրագրի մեկնարկի ամսաթիվը` 2012 թ․